Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 6 SGK Toán 5

frac{15}{25} = frac{15:5}{25:5} = frac{3}{5}; frac{18}{27} = frac{18 :9}{27:9} = frac{2}{3}; frac{36}{64}  = frac{36:4}{64 : 4} = frac{9}{16}.

Bài 2 trang 6 SGK Toán 5

a MSC: 24 frac{2}{3} = frac{2 times 8}{3times 8} = frac{16}{24};            frac{5}{8} = frac{5times 3}{8times 3} = frac{15}{24}. b  MSC: 12 frac{1}{4} = frac{1times 3}{4times 3} = frac{3}{12} ;       Giữ nguyên frac{7}{12}. c MSC 48: frac{5}{6} = frac{5 tim

Bài 3 trang 6 SGK Toán 5

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản. Các phân số có phân số tối giản bằng nhau thì chúng bằng nhau. LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có: frac{12}{30}=frac{12 :6}{30: 6}= frac{2}{5};            frac{12}{21}=frac{12:3 }{21:3}= frac{4}{7};           frac{20}{35}=frac{20:5 }{35:5}= frac{4}{7};

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!