Khái niệm số thập phân (tiếp theo) - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Khái niệm số thập phân (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 37 SGK Toán 5

9,4: Chín phẩy bốn 7,98: Bảy phẩy chín mươi tám 25,477:  Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy 206,075: Hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy mươi lăm 0,307: Không phẩy ba trăm linh bảy

Bài 2 trang 37 SGK Toán 5

Bài 3 trang 37 SGK Toán 5

0, 1 = frac{1}{10};                       0,02 = frac{2}{100} 0, 004 = frac{4}{1000};                0,095 = frac{95}{1000}

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Khái niệm số thập phân (tiếp theo) - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!