Phân số thập phân - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Phân số thập phân được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 8 SGK Toán 5

frac{9}{10}: Chín phần mười; frac{21}{100}: Hai mươi mốt phần trăm; frac{625}{1000}: Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn; frac{2005}{1000000}: Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu.

Bài 2 trang 8 SGK Toán 5

Bảy phần mười: frac{7}{10};  Hai mươi phần trăm: frac{20}{100} ; Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn: frac{475}{1000} ; Một phần triệu: frac{1}{1000000}.

Bài 3 trang 8 SGK Toán 5

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000; ... LỜI GIẢI CHI TIẾT Các phân số thập phân là :  frac{4}{10} ;   frac{17}{1000} .

Bài 4 trang 8 SGK Toán 5

a  frac{7}{2}=frac{7times 5 }{2 times 5}=frac{35}{10} ;                               b  frac{3}{4}=frac{3times 25 }{4times 25 }=frac{75}{100} ; c  frac{6}{30}=frac{6:3}{30:3 }=frac{2 }{10} ;                               d  frac{64}{800}=frac{64:8}{800:8 }=frac{8 }{100}

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Phân số thập phân - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!