Luyện tập chung trang 43 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 43 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 43 SGK Toán 5

a 7,5 đọc là bảy phẩy năm. 28,416 đọc là hai mươi tám phẩy bốn trăm mười sáu. 201,05 đọc là hai trăm linh một phẩy không năm.  0,187 đọc là không phẩy một trăm tám mươi bảy. b 36,2 đọc là ba mươi sáu phẩy hai. 9,001 đọc là chín phẩy không không một. 84,302 đọc là tám mươi tư phẩy ba trăm linh hai. 0

Bài 2 trang 43 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

a 5,7;                b 32,85 c 0,01;              d 0,304

Bài 3 trang 43 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

So sánh các số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. LỜI GIẢI CHI TIẾT So sánh các số đã cho ta có: 41,538< 41,835 < 42,358 < 42,538 Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 41,538; 41,835 ; 42,358 ; 42,538.

Bài 4 trang 43 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

a dfrac{{36 times 45}}{{6 times 5}} = dfrac{{6 times 6 times 5 times 9}}{{6 times 5}} = 54 b dfrac{{56 times 63}}{{9 times 8}} = dfrac{{7 times 8 times 7 times 9}}{{9 times 8}} = 49

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 43 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!