Luyện tập trang 9 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 9 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 9 SGK Toán 5

Bài 2 trang 9 SGK Toán 5

Quy đồng các phân số sao cho mẫu số của các phân số mới là 10; 100; 1000; ... LỜI GIẢI CHI TIẾT frac{11}{2}=frac{11 times 5}{2 times 5}=frac{55}{10} ;                frac{15}{4}=frac{15times 25}{4 times 25}=frac{375}{100};                 frac{31}{5}=frac{31times 2}{5times2}=fra

Bài 3 trang 9 SGK Toán 5

frac{6}{25} =frac{6 times 4}{25 times 4}=frac{24}{100} ;            frac{500}{1000}=frac{500:10}{1000:10}=frac{50}{100} ; frac{18}{200}  =frac{18:2}{200:2}=frac{9}{100} .

Bài 4 trang 9 SGK Toán 5

frac{7}{10} <frac{9}{10} ;           frac{5}{10} =frac{50}{100};             frac{92}{100} >frac{87}{100};            frac{8}{10} >frac{29}{100} .

Bài 5 trang 9 SGK Toán 5

Số học sinh giỏi toán là: 30 x frac{3}{10} = 9 học sinh Số học sinh giỏi tiếng việt là: 30 x  frac{2}{10} = 6 học sinh.                                                   Đáp số: 9 học sinh giỏi Toán; 6 học sinh giỏi Tiếng Việt

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 9 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!