Luyện tập trang 43 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 43 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 43 SGK Toán 5

So sánh các số theo quy tắc:  + So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn. + Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau, thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn...đến cù

Bài 2 trang 43 (Luyện tập) SGK Toán 5

So sánh các số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. LỜI GIẢI CHI TIẾT So sánh các số đã cho ta có: 4,23 < 4,32 <  5,3 <  5,7 < 6,02. Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 4,23 ; 4,32 ; 5,3 ;  5,7 ; 6,02.

Bài 3 trang 43 SGK Toán 5

Hai số 9,7x8 và 9,718 có cùng phần nguyên là 9 và hàng phần mười là 7. Lại có : 9,7x8 < 9,718 Do đó  x < 1 suy ra x = 0. Thử lại:  9,708 < 9,718. Vậy x = 0.

Bài 4 trang 43(Luyện tập) SGK Toán 5

a 0,9 < x< 1,2       x = 1       b 64,97 < x< 65,14     x = 65

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 43 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!