Khái niệm số thập phân - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Khái niệm số thập phân được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 34 SGK Toán 5

Ta đọc lần lượt từ trái sang phải: a Một phần mười không phẩy một Hai phần mười không phẩy hai Ba phần mười không phẩy ba ............................................ Tám phần mười không phẩy tám Chín phần mười không phẩy chín b Cũng là phần bên trong kính phóng đại ở câu a: Một phần trăm không phẩ

Bài 2 trang 35 SGK Toán 5

a 7dm =frac{7}{10}m = 0,7m                                  b 9cm =frac{9}{100}m =0,09m 5dm =frac{5}{10}m =0,5m                                           3cm = frac{3}{100}m=0,03m 2mm = frac{2}{1000}m=0,002m                                   8mm =frac{8}{1000}m = 0,008m 4g = frac

Bài 3 trang 35 SGK Toán 5

 

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Khái niệm số thập phân - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!