Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 11 SGK Toán 5

a Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. b Muốn chia hai phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. LỜI GIẢI CHI TIẾT a  frac{3}{10} x  frac{4}{9}  =frac{3 times 4}{10 times 9}= frac{3 times 2 times 2}{5 times

Bài 2 trang 11 SGK Toán 5

a  frac{9}{10} times frac{5}{6} = frac{9 times 5}{10times 6}=frac{3times 3times 5}{2times 5 times 2 times 3}=frac{3}{4} ; b  frac{6}{25}:frac{21}{20} = frac{6}{25}times frac{20}{21}={{6 times 20} over {25 times 21}}=frac{3times 2 times 4 times5}{5 times 5 times 7 times

Bài 3 trang 11 SGK Toán 5

Diện tích tấm bìa là:  frac{1}{2} times frac{1}{3} =frac{1}{6}m^2  . Diện tích mỗi phần là:  {1 over 6}:3 = {1 over 6}:{3 over 1} = {1 over 6} times {1 over 3} = {1 over {18}};m^2                                            Đáp số:  frac{1}{18} m^2.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!