Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 38 SGK Toán 5

a Lẩy tử số chia cho mẫu số. Thương tìm được là phần nguyên; viết phần nguyên kèm theo một phân số có tử số là số dư, mẫu số là số chia. LỜI GIẢI CHI TIẾT a frac{734}{10} = 73frac{4}{10}                              b 73tfrac{4}{10}= 73,4 frac{5608}{100} = 56tfrac{8}{100}           

Bài 2 trang 39 SGK Toán 5

frac{45}{10} =  4,5 đọc là bốn phẩy năm. frac{834}{10} = 83,4 đọc là tám mươi ba phẩy bốn. frac{1954}{100} = 19,54 đọc là mười chín phẩy năm mươi tư. frac{2167}{1000} = 2,167 đọc là hai phẩy một trăm sáu mươi bảy. frac{2020}{10000} = 0,2020 đọc là không phẩy hai nghìn không trăm hai m

Bài 3 trang 39 SGK Toán 5

8,3m = 8,{3 over {10}},m = 8m,,3,dm = 830cm 5,27m = 5,{{27} over {100}},m = 5m27,cm = 527cm 3,15m = 3,{{15} over {100}},m = 3m15cm = 315cm

Bài 4 trang 39 SGK Toán 5

Nhân cả tử số và mẫu số của phân số frac{3}{5} với một số thích hợp để được phân số thập phân có mẫu là 10 và có mẫu số là 100. LỜI GIẢI CHI TIẾT a frac{3}{5}=frac{3 times 2}{5times 2}= frac{6}{10}   frac{3}{5} = frac{3 times 20}{5times 20}= frac{60}{100} b frac{6}{10}=  0,6;

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!