Luyện tập trang 60 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 60 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 60 SGK Toán 3

1. 8 x 6 = 48           8 x7 = 56            8 x 8 = 64              8 x 9 = 72 48 : 8 = 6           56 : 8 = 7           64 : 8 = 8                72 : 8 = 9 16 : 8 = 2           24 : 8 = 3           32 : 8 = 4                40 : 8 = 5 16 : 2 = 8           24 : 3 = 8           32 : 4 = 8          

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 60 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!