Luyện tập trang 54 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 54 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán 3

1.  a 8 x 1 = 8              8 x 5 = 40            8 x 0 = 0              8 x 8 = 64     8 x 2 = 16            8 x 4 = 32            8 x 6 = 48             8 x 9 =72     8 x 3 = 24            8 x 7 = 56            8 x 10 = 80           0 x 8 = 0 b 8 x 2 = 16            8 x 4 = 32            8 x 6 =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 54 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!