Luyện tập trang 40 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 40 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK Toán 3

1. a x+ 12 = 36                      b xtimes 6 = 30        xquadquad= 36 – 12                 xquad= 30 : 6      xquadquad       = 24                        xquad=     5             c x – 25 = 15                      d x : 7 = 5       xquadquad= 15 + 25                  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 40 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!