Luyện tập trang 36 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 36 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 3

1. a  7 x 8 = 56           7 x 9 = 63        7 x 6 = 42            7 x 7 = 49     56 : 7 =   8         63 : 7 = 9         42 : 7 =   6           49 : 7 = 7 b 70 : 7 =  10       28 : 7 =4        30 : 6 = 5            8 : 2 = 9     63 : 7 = 9         42 : 6 = 7        35 : 5 = 6           27 : 3 = 9  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 36 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!