Luyện tập trang 34 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 34 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 34 SGK Toán 3

1. 2.   3. Tóm tắt: GIẢI: Số bạn nữ tập múa là: 6 x 3 = 18 bạn nữ Đáp số: 18 bạn nữ 4. a Vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm bằng thước thẳng có vạch xăng ti mét và bút. b Vẽ đoạn thẳng CD dài 6 x 2 = 12 cm c Vẽ đoạn thẳng MN dài 6 : 3 = 2 cm.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 34 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!