Luyện tập trang 32 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 32 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 SGK Toán 3

1. a 7 x 1 = 7            7 x 8  = 56            7 x 6 = 42             7 x 5 = 35 7 x 2 = 14          7 x 9 =  63            7 x 4 =  28            0 x 7 = 0 7 x 3 =  21         7 x 7 = 49             7 x 0 = 0               7 x 10 = 70 b 7 x 2 = 14               4 x 7 =     28               7 x 6

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 32 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!