Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 90 SGK Toán 3

1. 9 times 5 =45;  63 : 7 =9;    8 times 8 =64;   5 times 7 =35;   8 times 7 =56 3 times 8 =24; 40 : 5 =8;    5 times 5 =25;  7 times 5 =35;  7 times 8 =56 6 times 4 =24;   45 : 9 =5;   7 times 7 =49;   35 : 5 =7;  56 : 8 =7 2 times 8 =16;   81 : 9 =9;   

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!