Luyện tập chung trang 83 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 83 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 SGK Toán 3

1. a 324 – 20 + 61 = 304 + 61 = 365     188 + 12 – 50 = 200 – 50 = 150 b 21 times 3 : 9 = 63 : 9 = 7     40 : 2 times 6 = 20 times 6 = 120 2. a 15 + 7 times 8 = 15 + 56 = 71     201 + 39 : 3 = 201 + 13 = 214 b 90 + 28 : 2 = 90 + 14 = 104     564 – 10  times 4  = 564 – 40 = 524.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 83 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!