Luyện tập chung trang 77 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 77 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78 SGK Toán 3

1. Thừa số 324 3 150 4 Thừa số 3 324 4 150 Tích 972 972 600 600 Thừa số 324 3 150 4 Thừa số 3 324 4 150 Tích 972 972 600 600 2.   3. Số máy bơm cửa hàng đã bán là: 36 : 9 = 4 máy bơm Số máy bơm còn lại là: 36 – 4 = 32 máy bơm Đáp số: 32 máy bơm. 4. Số đã cho 8 12 20 56 4 Thêm 4 đơn vị 12 16 24

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 77 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!