Luyện tập chung trang 49 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 49 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 49 SGK Toán 3

1. 6 x 9 = 54  28 : 7 = 4 7 x 7 = 49 56 : 7 = 8 7  x 8 = 40 36 : 6 = 6 6 x 3 = 18 48 : 6 = 8 6 x 5 = 30 42 : 7 = 6 7 x 5 = 35 40 : 5 = 8 6 x 9 = 54  28 : 7 = 4 7 x 7 = 49 56 : 7 = 8 7  x 8 = 40 36 : 6 = 6 6 x 3 = 18 48 : 6 = 8 6 x 5 = 30 42 : 7 = 6 7 x 5 = 35 40 : 5 = 8 2.    3.  4m 4dm = 44dm      

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 49 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!