Hình chữ nhật - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Hình chữ nhật được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 3

1. + Hình MNPQ và hình RSTU là hình chữ nhật + Hình ABCD và hình EGHI không phải là hình chữ nhật 2.  Dùng thước để đo các cạnh của các hình chữ nhật được kết quả như sau:  + Hình chữ nhât ABCD có : AB = CD = 4cm                                                AD = BC = 3cm + Hình chữ n

Bài 3, 4 trang 85 SGK Toán 3

3.  + Hình chữ nhật ABMN có chiều  dài AB = MN = 4cm và có chiều rộng AM = BN = 1cm + Hình chữ nhật MNCD có chiều dài MN = DC = 4cm và chiều rộng MD = NC = 2cm. + Hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = DC = 4cm và có chiều rộng AD = BC = 1cm + 2cm = 3cm. 4.  Có thể kẻ thêm đoạn thẳng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Hình chữ nhật - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!