Góc vuông - Góc không vuông - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Góc vuông - Góc không vuông được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 42 SGK Toán 3

1. a  Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông, sau đó đánh dấu góc vuông như sau: b  Chấm điểm O, đặt  đỉnh góc vuông trùng với đỉnh O, vẽ cạnh OA, OB theo cạnh của ê ke.      Chấm điểm M, đặt  đỉnh góc vuông trùng với đỉnh M, vẽ cạnh MC, MD theo cạnh của ê ke. 2.  Dùng ê ke kiểm tra, ta có: a Các góc vuông

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Góc vuông - Góc không vuông - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!