Giới thiệu bảng chia - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Giới thiệu bảng chia được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 75 SGK Toán 3

1.  2.

Bài 3, 4 trang 76 SGK Toán 3

 3. Số trang sách Minh đã đọc là: 132 : 4 = 33 trang Số trang sách Minh còn phải đọc nữa là: 132 – 33 = 99 trang Đáp số: 99 trang. 4.  Ta có thể xếp hình như sau:

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Giới thiệu bảng chia - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!