Giảm đi một số lần - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Giảm đi một số lần được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 37, 38 SGK Toán 3

1. Số đã cho 12 48 36 24 Giảm 4 lần 12 : 4 = 3 48 : 4 = 12 36 : 4 = 9 24 : 4 = 6 Giảm 6 lần 12 : 6 = 2 48 : 6 = 8 36 : 6 = 6 24 : 6 = 4 Số đã cho 12 48 36 24 Giảm 4 lần 12 : 4 = 3 48 : 4 = 12 36 : 4 = 9 24 : 4 = 6 Giảm 6 lần 12 : 6 = 2 48 : 6 = 8 36 : 6 = 6 24 : 6 = 4 2. Thời gian làm công việc đó b

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Giảm đi một số lần - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!