Đề-ca-mét. Héc-tô-mét - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Đề-ca-mét. Héc-tô-mét được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 44 SGK Toán 3

2.  a 4 dam = …..m Nhận xét: 4 dam = 1 dam x 4           = 10 m x 4           =     40m. Nhận xét: 4 dam = 1 dam x 4           = 10 m x 4           =     40m. 3.Tính theo mẫu: Mẫu: 2dam + 3dam = 5dam LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. 1hm = 100 m 1 dam = 10 m 1hm = 10  dam 1km = 1000 m 1 m = 10 dm 1 m = 100 cm 1c

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Đề-ca-mét. Héc-tô-mét - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!