Chu vi hình vuông - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chu vi hình vuông được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán 3

1. Cạnh hình vuông 8cm 12cm 31cm 15cm Chu vi hình vuông 8 x 4 = 32cm 12 x 4= 48 cm 31 x 4 = 124 cm 15  x 4 = 60 cm Cạnh hình vuông 8cm 12cm 31cm 15cm Chu vi hình vuông 8 x 4 = 32cm 12 x 4= 48 cm 31 x 4 = 124 cm 15  x 4 = 60 cm 2.  Độ dài đoạn dây đó là : 10 times 4 = 40 cm Đáp số: 40 cm 3.  Chi

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chu vi hình vuông - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!