Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 3

1.   2. Ta có: 33 : 2 = 16 dư 1 Số bàn có 2 học sinh ngồi là 16 bàn, còn dư 1 học sinh nên cần thêm 1 bàn nữa Vậy cần có ít nhất số bàn  là: 16 + 1 = 17 bàn  Đáp số: 17 bàn 3.  Tứ giác có 2 góc vuông. 4.Có thể xếp thành hình sau:

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!