Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 73 SGK Toán 3

1.  2.  Thực hiện phép chia ta có: 365 : 7 = 52 dư 1 Vậy năm đó có 52 tuần lễ và 1 ngày 3.  a Điền Đ vào ô trống b Điền S vào ô trống

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!