Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 3

1.    2.  Số hàng có tất cả là: 234 : 9 = 26 hàng 3. Số đã cho 432m 888kg 600 giờ 312 ngày Giảm 8 lần 432m : 8 = 54m 888kg : 8 = 111kg 600 giờ : 8 = 75 giờ 312 ngày : 8 = 39 ngày Giảm 6 lần 432m : 6 = 72m 888kg : 6 = 148 kg 600 giờ : 6 = 100 giờ 312 ngày : 6 = 52 ngày. Số đã cho 432m 888kg 600 giờ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!