Bảng nhân 9 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bảng nhân 9 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 SGK Toán 3

1.  9 x 4 =  36                9 x 2 =  18          9 x 5 =   40                  9 x 10 = 90   9 x 1 =   9                 9 x 7 =   63         9 x 8 =     72                0 x 9 = 0   9 x 3 =  27                9 x 6 =  54           9 x 9 =     81               9 x 0 = 0 2.  a  9 x 6 + 17 = 54 +

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bảng nhân 9 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!