Bảng nhân 8 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bảng nhân 8 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 53 SGK Toán 3

1. 8 x 3 =  24            8 x 2 =  16          8 x 4 =   32           8 x 1 = 8 8 x 5 =  40            8 x 6 =  48          8 x 7 =  56            0 x 8 = 0 8 x 8 =   64           8 x 10 = 80         8 x 9 =  72             8 x 0 = 0  2. Số lít dầu có trong 6 can là: 8 x 6 = 48 l Đáp số: 48 lít 3. C

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bảng nhân 8 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!