Bảng nhân 7 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bảng nhân 7 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 31 SGK Toán 3

1. 7 x 3 =21             7 x 8 =56             7 x 2 =14               7 x 1 = 7 7 x 5 =35             7 x 6 =42             7 x 10 =70             0 x 7 =0 7 x 7 =49             7 x 4 = 28            7 x 9 =63               7 x 0 = 0 2.  Số ngày của 4 tuần lễ là: 7 x 4 = 28 ngày Đáp số: 28 ngày 3.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bảng nhân 7 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!