Bảng chia 9 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bảng chia 9 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 3

1.  18 : 9 =    2     27 : 9 =  3      54 : 9 =  6     63 : 9 = 7 45 : 9 =     5     72 : 9 = 8        36 : 9 =  4   63 : 7 = 9 9 : 9 =      1      90 : 9 =  10     81 : 9 =  9     72 : 8 = 9 2. 9 times 5 =45     9 times 6 =54     9 times 7 =63       9 times 8 =7

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bảng chia 9 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!