Bảng chia 8 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bảng chia 8 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 3

1.  24 : 8 = 3 16 : 8 = 2 56 : 8 = 7 80 : 8 = 10 40 : 8 =5 48 : 8 = 6 64 : 8 = 8 48 : 6 = 8 32 : 8 = 4 8 : 8 = 1 72 : 8 = 9 56 : 7 = 8 24 : 8 = 3 16 : 8 = 2 56 : 8 = 7 80 : 8 = 10 40 : 8 =5 48 : 8 = 6 64 : 8 = 8 48 : 6 = 8 32 : 8 = 4 8 : 8 = 1 72 : 8 = 9 56 : 7 = 8  2.  8 x 5  = 40 8 x 4  = 32 8  x

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bảng chia 8 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!