Bài toán giải bằng hai phép tính - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài toán giải bằng hai phép tính được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán 3

1.  Tóm tắt:     GIẢI: Số tấm bưu ảnh của em là: 15 – 7 = 8 tấm Số tấm bưu ảnh của 2 anh em là: 15 + 8 = 23 tấm Đáp số: 23 tấm   2. GIẢI: Số lít dầu ở thùng thứ hai là: 18 + 6 = 24 lít Số lít dầu ở cả hai thùng là: 18 + 24 = 42 lít Đáp số: 42 lít   3.  Có thể nêu bài toán như sau: Bao gạo cân nặng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài toán giải bằng hai phép tính - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!