Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 17 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

Tính

a) \(\sqrt {{{226} \over {256}}} \)

b) \(\sqrt {0,0196} \)

Hướng dẫn giải

a)\(\sqrt {{{226} \over {256}}}  = {{\sqrt {226} } \over {\sqrt {256} }} = {{15} \over {16}}\)

b) \(\sqrt {0,0196}  = \sqrt {{{196} \over {10000}}}  = {{\sqrt {196} } \over {\sqrt {10000} }} = {{14} \over {100}} = 0,14\)