Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 41 Toán 6 Tập 1

Đề bài

Điền chữ số vào dấu * để được số (157*) chia hết cho 3.

 

Hướng dẫn giải

(157*)   3 khi ( 1 + 5 + 7 + * ) ⋮ 3   (13 + * ) ⋮ 3

Suy ra * = 2 hoặc * = 5 hoặc * = 8 ( vì * là số tự nhiên và * < 10)

Vậy chữ số thay cho * là 2 hoặc 5 hoặc 8

shoppe