Đăng ký

Giải bài 106 trang 42 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó:

a) Chia hết cho 3

b) Chia hết cho 9

Hướng dẫn giải

Giải:

a) 10002;                  b) 10008.