Đăng ký

Giải bài 109 trang 42 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Gọi m là số dư của a khi chia cho 9. Điền vào các ô trống:

a 16 213 827 468
m        

 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Số dư của một số khi chia cho 9 chính là số dư của tổng các chữ số của số đó khi chia cho 9.

Giải:

a 16 213 827 468
m 7 6 8 0