Đăng ký

Giải bài 9.1 Trang 31 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Vật tác dụng lực đàn hồi phải là vật có tính đàn hồi (lò xo, dây cao su,...).

Giải:

Chọn C. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp là lực đàn hồi.