Đăng ký

Giải bài 9.11 Trang 33 - Sách bài tập Vật lí 6

     Hướng dẫn:

     Mỗi lần nhún, độ lệch của tấm nhún so với vị trí cân bằng càng tăng lên và lực đàn hồi của tấm ván tác dụng lên vận động viên vì thế tăng lên.

     Giải:

     Vân đồng viên nhảy cầu phải nhún nhiều lần trên tấm nhún trước khi nhảy xuống nước để tăng độ mạnh của lực đàn hồi do tấm nhún tác dụng lên người, làm cho người tung lên cao một cách nhẹ nhàng.