Đăng ký

Giải bài 9.10 Trang 33 - Sách bài tập Vật lí 6

     Chọn D. Lò xo càng dãn nhiều thì khối lượng của quả cân càng lớn. Do đó:  \(m_2>m_1>m_3.\)