Đăng ký

Giải bài 9.8 Trang 32 - Sách bài tập Vật lí 6

a) Treo một quả nặng vào một lò xo. Lò xo sẽ bị dãn rã.

b) Lực mà lò xo tác dụng vào quả nặng là lực đàn hồi.

c) Quả nặng đứng yên. Nó chịu tác dụng đồng thời của hai lực là lực đàn hồi và trọng lực.

d) Hai lực này cân bằng lẫn nhau.