Đăng ký

Giải bài 9.9 Trang 33 - Sách bài tập Vật lí 6

     Chọn C. Quả cân đứng yên chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lực của quả cân và lực đàn hồi của sợi dây cao su có độ lớn là:

     \(F_{đh}=P=10m=10.0,1=1N.\)