Đăng ký

Giải câu 4 Trang 32 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Chọn C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.