Đăng ký

Giải bài 9.2 Trang 31- Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

- Vật đàn hồi sẽ lấy lại được hình dạng ban đầu khi ngừng tác dụng lực.

- Vật không đàn hồi không lấy lại đưuọc hình dạng ban đầu khi ngừng tác dụng lực.

Giải:

Để nhận biết vật đàn hồi hay không đàn hồi ta làm như sau:

- Làm cho vật bị biến dạng, sau đó ngừng tác dụng gây ra biến dạng và quan sát:

     +) Nếu vật trở lại hình dạng như ban đầu thì đó là vật đàn hồi.

     +) Nếu vật không trở lại được hình dạng như ban đầu thì đó không phải là vật đàn hồi.

- Bóp méo một vỏ lon nước ngọt, buông tay ra, vỏ lon nước ngọt vẫn không trở lại hình dạng như ban đầu. Vậy vỏ lon nước ngọt không phải là vật đàn hồi.

- Kéo dãn một sợi dây cao su, buông tay ra, sợi dây cao su trở lại đưuọc hình dạng ban đầu. Vậy sợi dây cao su là vật đàn hồi.