Đăng ký

Giải bài 9.7 Trang 32 - Sách bài tập Vật lí 6

     Khi khối lượng của vật treo giảm đi: 1-0,5=0,5kg, thì độ nén của lò xo là: 10-6=4 (cm).

     Khi treo quả cân có khối lượng 0,2kg, khối lượng của vật treo giảm đi 0,8kg so với ban đầu thì độ cao của lò xo là:  \(\dfrac{4}{0,5} \times 0,8=6,4 (cm).\)

     Độ dài của lò xo khi đó là:  \(l=10-6,4=3,6 (cm).\)

     Chọn C.