Đăng ký

Giải bài 9.3 Trang 31- Sách bài tập Vật lí 6

Vật có tính chất đàn hồi là:

Một quả bóng cao su X
Một chiếc lưỡi cưa X