Đăng ký

Giải câu 5 Trang 32 - Sách giáo khoa Vật lí 6

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi tăng gấp đôi.

b) Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì lực đàn hồi tăng gấp ba.