Đăng ký

Giải câu 3 Trang 32 - Sách giáo khoa Vật lí 6

- Khi quả nặng đứng yên thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào quả nặng đã cân bằng với trọng lượng của quả nặng.

- Cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng cường độ của trọng lực.