Đăng ký

Giải bài 9.5 Trang 32 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Biến dạng của sợi dây cao su là biến dạng đàn hồi.